ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH

dieu-khoan-va-chinh-sach

ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH

Nến Nhà Làm chúng tôi luôn cung cấp nội dung và dịch vụ có sẵn trên website và fanpage facebook, ( Bạn có thể tham khảo tại www.nennhalam.com hoặc Fanpage Nến Nhà Làm) chúng tôi có những điều khoản & chính sách đi kèm sau:

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi ở website chính thức và fanpage chính thức duy nhất trên facebook. Các chính sách của chúng tôi thường liên quan đến các chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline hoặc nhắn tin với chúng tôi thông qua website & fanpage

Chúng tôi hiện chỉ đang duy trì chính trên website và fanpage không có bên thứ Ba

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc đủ tuổi trưởng thành trong phạm vi quyền hạn của mình để mua hàng trên Trang web của chúng tôi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc đủ tuổi trưởng thành trong phạm vi quyền hạn của mình, thì bạn không được mua hàng trên Trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web & Facebook fanpage, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, BẠN KHÔNG THỂ MUA HÀNG CỦA CHÚNG TÔI.

Chính sách thanh toán & đổi trả sản phẩm

1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

– Shipper sẽ giao hàng đến địa chỉ của khách hàng và nhận tiền thanh toán khi khách hàng đã hài lòng và đồng ý mua sản phẩm.

– Để đảm bảo hàng đến tận tay , khách hàng cần có các thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm.. Phiền khách hàng lưu ý đến điện thoại để shipper cần hỗ trợ trong quá trình giao hàng hoặc nhắn tin riêng cho shop để được tư vấn về cách giao hàng.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản trước – nhận hàng sau

– Khách hàng sẽ được cung cấp thông tin tài khoản, ngay sau khi nhận được tiền thanh toán qua chuyển khoản, nhân viên tư vấn sẽ nhắn tin & gọi điện thông báo trực tiếp tới khách hàng bao gồm thông tin chuyển khoản đi kèm hoá đơn điện tử và hẹn ngày giờ giao hàng.

– Trong trường hợp, đơn hàng bị thất lạc, giao hàng chậm trễ nhân viên sẽ tự động gọi báo lại cho khách hàng và chuyển lại đơn hàng khác như yêu cầu của khách hàng.

– Sản phẩm đặt mua : phải đủ các thông tin gồm tên , màu sắc, kích cỡ,…

Hình thức giao hàng gồm có GHTK, GHN, AHAMOVE, khách hàng đến lấy tại cửa hàng hoặc khách hàng tự đặt ship.

Số tiền tổng là số tiền đã bao gồm ship, nếu khách hàng tự thanh toán phí ship khi nhận hàng thì ghi nhận số tiền đơn hàng không gồm ship.

TERMS & POLICIES

We always provide content and services available on the website and Facebook fanpage, (You can refer to www.nennhalam.com or Nen Nha Lam Fanpage) we have accompanying terms and policies.

You can find us on the official website and the only official fanpage on Facebook. Our policies are often related to promotions and customer care. If you have any questions, please contact the hotline or message us through the website & fanpage

We are currently only maintaining the main website and fanpage without any third parties

You must be 18 years of age or the age of majority in your jurisdiction to make a purchase on our Site. If you are under 18 years of age or the age of majority in your jurisdiction, you may not make purchases on our Site.

Payment & product return policy

1. Payment in cash upon receipt:

– Shipper will deliver the goods to the customer’s address and receive payment when the customer is satisfied and agrees to buy the product.

– To ensure delivery of goods, customers need to have accurate information about the recipient, address, and phone number. Some sensitive cases such as: large order value, evening delivery time, delivery address in alley, far from the center area… Customers please note the phone number so the shipper needs assistance during the process. Delivery process or private message to the shop for advice on delivery methods.

2. Pay by bank transfer first – receive goods later

– Customers will be provided with account information. Immediately after receiving payment via bank transfer, the consultant will text & call to notify the customer directly including transfer information and invoice. electronically and schedule a delivery date and time.

– In case an order is lost or delivery is delayed, the staff will automatically call the customer back and resend another order as requested by the customer.

Ordered products: must have all information including name, color, size,…

– Delivery methods include GHTK, GHN, AHAMOVE, customers pick up at the store or customers order shipping themselves.

The total amount is the amount that includes shipping. If the customer pays the shipping fee when receiving the goods, then the order amount will be recorded excluding shipping.

Ảnh , Điều khoản & chính sách thuộc bản quyền của Nến Nhà Làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *